رضا جهانگیری پنجشنبه 2 شهریور 1396 02:25 ق.ظ نظرات ()
خدا رو صدها هزار مرتبه شکر که با کوتاه کردن موهام از چشم تمام عالمیان افتادم.
نیمه‌ی پر: تا قبل از این توی چشم تمام عالمیان بودم.
نیمه‌ی خالی: از چشم تمام عالمیان افتادم.
سوال: ما به کدام نیمه می‌نگریم؟
جواب: هیچکدام.
مشروح جواب: ما به بین دو نیمه می‌نگریم.
مشروح‌تر جواب: چون لاکچری تر و فلسفی تر و هیچکس هیچی نفهم تر است و به نیو استایل ما همین می‌آید. اِنی کوئسشن؟
توضیحات بیخود: حس خارجی بودن شدیدی دارم. حالا اون هم نه، ولی حس داخلی بودنم ضعیف شده لااقل. حتی بلد بودم که به جای لااقل بگویم ات لیست. ولی نمی‌گویم، چون آیم نات عقده ای. کات. پایان توضیحات بیخود. پایان زلف‌های پریشان بیخود‌. پایان توی چشم عالمیان بودن بیخود. پایان تمام چیزهای بیخود- شاید یک روز این را هم گفتم و خنده‌های متعاقب و سپس کوچ به همراه کرگدن‌ها.